Vogels uit het bos

Boerenzwaluw
Bonte vliegenvanger
Grote bonte specht