Boerenzwaluw

Juni 2011
Na 2 weken vakantie hoor ik dat we nieuwe gasten hebben. De boerenzwaluwen zijn druk doende om een nest te metselen met vochtige aarde vestevigt met halmen en haar. Het is een halve cirkelvormige kom welke van boven open is. Ze hebben dit gebouwd in de grote stal op een stukje zachtboard dat nog aan een balk zat.
Na 14 a 16 dagen worden de jongen geboren en beide ouders zwieren af en aan met voedsel dat ze vliegend met open bek vangen o.a.muggen motten, vliegen en kevertjes. Water drinken ze door met open bek laag over het water te vliegen en zo water te scheppen.

In de herfst verzamelen ze zich in grote groepen om naar het zuiden te gaan. Meestal komen de zwaluwen na de overwinteringsperiode in Afrika weer terug naar
hun oude nest.

We wachten nu tot het voorjaar 2012 welke vogels dan weer ons park uitzoeken om er hun
gezinnen uit te breiden.