Oud-Hollandse kuifeend

Deze eenden komen tegenwoordig algemeen voor in twee vormen: de grote kuifeend, waarbij de kleurslag wit het meest voorkomt en de dwergkuifeend, iets kleiner als de wilde eend, maar in allerlei kleuren en schitterende kuiven.

De Oud-Hollandse kuifeend is een middelgrote eend met een min of meer horizontale houding. Hij heeft een grote ronde kuif. Dit is een grote ronde veerbol, die iets achter op de kop zit en op een vleesknobbel groeit. De kuif moet goed gesloten zijn en symmetrisch van vorm. Dit ras komt voor in alle erkende kleurslagen. Type en kuifvorm gaan boven kleur en tekening. De kleur van de kuif hoeft niet gelijk te zijn aan de veerkleur.

Geschiedenis
Deze eenden behoren tot de oudste Nederlandse pluimveerassen. Men vermoedt dat de oorsprong in Indonesië ligt, waar de Balie-eend ook een kuif draagt. Zeker is dat kuifeenden in Nederland zijn geperfectioneerd. Doordat deze eend vooral door ons koningshuis gehouden werd (Paleis H et Loo), noemde men deze eend ook wel koningseend of krooneend.

Bijzonderheden
Eertijds als adelijke siereend, tegenwoordig zeer zeldzame tentoonstellingseend. Dwergkuifeenden hebben als bijnaam de Rodenburg kuifjes, genoemd naar de bekende fokker die deze kleine eenden bijna zijn hele leven fokte.