Hollandse kwaker

De Hollandse kwaker is het kleinste gedomesticeerde eendenras en produceert een snel repeterend geluid. Het heeft een typisch klein kort lichaam, een compacte bouw en een horizontale stand van de rug. Deze eend heeft een klein rond kopje met bolle wangen. De snavel is kort en breed. De poten staan midden onder het lichaam. Er moet achter voldoende lichaamslengte aanwezig zijn voor de eiproductie. Het dier mag niet te klein worden. Het gewicht varieert tussen de 700-900 gram.

De Hollandse Kwaker is het kleinste eendenras en werd in de voorbijgaande eeuwen als lokeend ingezet bij de vangst van wilde eenden in eendenkooien. Door het tamme karakter van dit ras en het schrille luide gekwaak, werden de wilde eenden op hun gemak gesteld. Zij volgden de Hollandse kwakertjes naar de vangpijp als de kooiker met wat voer aankwam. De Hollandse kwakertjes werden later ook bij de jacht ingezet om wilde eenden te lokken. Hiervoor werden meestal witte dieren gebruikt, omdat deze het beste voor jagers te onderscheiden waren.