Carolina eend

Carolina eend – Aix sponsa

De Carolina eend is een ‘vreemde vogel’ in Nederland. Van oorsprong komt hij hier namelijk niet voor. Hij kwam hier door toedoen van de mens…
De kleurrijke Carolina eend is een naast familielid van de eveneens kleurige mandarijneend. De bruingekleurde vrouwtjes van beide soorten lijken veel op elkaar. Alleen het witte streepje rond het oog is anders. Toch ligt er een grote oceaan tussen het natuurlijk leefgebied van beide soorten. Carolina eenden leven in rustige meren omgeven door bos. Ze eten vooral waterplanten, eendenkroos, bessen, eikels, zaden en insecten. De kleine diertjes die hierin leven, vormen echter een belangrijke eiwitbron voor deze eenden.

Het verenkleed van de woerd is prachtig gekleurd, terwijl het vrouwtje bruingrijs is met witomrande ogen. De lichaamslengte bedraagt ongeveer 45 cm.
Deze kleurrijke verschijning komt voor op rustige poelen en rivieren van oostelijk Noord-Amerika.