Quessant schapen

Het Bretons dwergschaap (of Quessant) is het kleinste schapenras ter wereld. Hij is vrij zeldzaam. Wereldwijd zijn er slechts enkele duizenden, voornamelijk in Frankrijk, België en Nederland.
Quessant-schaapjes zjjn mooi om te zien .
De mannetjes hebben prachtige indrukwekkende hoorns.
De dieren zijn er in drie kleuren: zwart, bruin en wit.
De bronst is in het najaar (september-oktober) .
In het voorjaar (februari-maart) worden de lammmetjes geboren.
De lammmetjes komen vrijwel altijd zonder hulp ter wereld.
Geboorteproblemen zijn een zeldzaamheid.
Elke ooi werpt een lam, bij hoge uitzondering een tweeling.
De lammeren zijn zeer vitaal en de ooien zijn goede moeders.