a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Vogels

Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

Eind mei zie ik een klein zwart-wit vogeltje iets kleiner dan een mus het i.v.n. nestkastje aan de grote eik naast "onze kantine'' in- en uitvliegen. We horen de jongen piepen en beide ouders hebben het erg druk met voederen. Een gast van ons park wist te vertellen dat dit de bonte vliegenvanger is. De bonte vliegenvanger is eigenlijk een holenbroeder maar als gevolg van het ophangen van nestkastjes in Nederland broedt hij uitsluitend hierin. Ze voeden zich voornamelijk met insecten. 

Grote bonte specht

Grote bonte specht

Grote bonte specht

In dezelfde boom maar  ± 5 meter hoger in een holte in de stam ontdekken we de grote bonte specht. Het wijfje legt 4 tot 6 witte eieren. Na 2 weken zien we beide ouders bezig met het voederen  van de jongen. Ze voeden ze met: insekten, larven van kevers, noten, bessen en zaden van naaldbomen.
Hij hakt ook vaak een gat in een boom om daar een dennenappel in vast te klemmen (Spechtensmidse) en zo de zaden te pakken.

Holenduif

Holenduif

Holenduif

De vaste bewoner van de uilenblokken in de grote stal meld zich als eerste nl. de holenduif. De holenduif is iets kleiner dan de houtduif en de witte strepen in de hals ontbreken.

De roep klinkt ongeveer als "'hu ru''. Na 2 nesten van 2 jongen besluiten ze om naar een broedblok dichtbij te verhuizen die aan de dennenboom hangt.

 

Kanaries

Kanaries

Kanaries

Kanaries zijn zangvogels die zowel in de huiskamer als in een volière gehouden kunnen worden.
Mannetjes kunnen prachtig zingen. De oorspronkelijke kanarie is grijsbruin met geelgroen van kleur, maar de enorme populariteit van deze vogel heeft geleid tot allerlei kweekvormen. Een tamme kanarie wordt gemiddeld twaalf jaar oud.

De wilde kanarie komt ondermeer voor op de Canarische eilanden en Madeira. Toen de wilde kanarie rond 1478 door de Spanjaarden in Europa werd ingevoerd, is hij waarschijnlijk gekruist met andere vogels, waaronder de kleinere Europese kanarie. Vanuit Zuid-Europa verspreidde de kanarie zich verder naar het noorden. De mannetjes zingen van nature om een vrouwtje (pop) te imponeren. De zang is deels aangeleerd en deels erfelijk. Door gerichte kweek en kruisingen met andere vogels ontstonden de verschillende varianten van de tamme kanarie.

Zebravinken

Zebravinken

Zebravink

De wilde vorm van de gehouden als huisdier zebravink in Australië.

Mannelijke zebravinken zijn meestal grijs op de rug en hoofd. De buik is wit, de flanken zijn roodachtig bruin met witte stippen. De zijkant van de kop van de
Mannetjes een oranje-bruine wang patch. Keel en bovenste borst dragen van een zwart-wit gestreept patroon met de vogel introduceerde zijn naam. De vrouwtjes zijn minder opvallend, ze missen zowel de zebra patroon op de keel en de wang vlek.

Zebravinken behoren tot de zangvogels en de familie vinken.
Ze worden ongeveer 7 - 10 jaar.

bIMG 4655

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Na 2 weken vakantie hoor ik dat we nieuwe gasten hebben. De boerenzwaluwen zijn druk doende om een nest te metselen met vochtige aarde vestevigd met halmen en haar. Het is een halve cirkelvormige kom welke van boven open is. Ze hebben dit gebouwd in de grote stal op een stukje zachtboard dat nog aan een balk zat. Na 14 à 16 dagen worden de jongen geboren en beide ouders zwieren af en aan met voedsel dat ze vliegend met open bek vangen o.a.muggen, motten, vliegen en kevertjes. Water drinken ze door met open bek laag over het water te vliegen, en zo water te scheppen. In de herfst verzamelen ze zich in grote groepen om naar het zuiden te gaan. Meestal komen de zwaluwen na de overwinteringsperiode in Afrika weer terug naar hun oude nest.

We wachten nu tot het voorjaar 2012 welke vogels dan weer ons park uitzoeken om er hun gezinnen uit te breiden.

Tortelduif

Tortelduif

Tortelduif

Alle rassen sierduiven stammen waarschijnlijk af van de rotsduif (Columba livia) die nu nog voorkomt in het Middellandse Zeegebied, een groot gedeelte van Azië en in Schotland en Ierland.
Waarschijnlijk werd duiven al 4500 jaar voor Christus als huisdieren door de mens gehouden.
In de loop van een lange tijd heeft de domesticatie van de duif vele nieuwe rassen opgeleverd, vaak met een bepaald (nut)doel voor ogen.

Een duiventil is goed geschikt voor duiven die los mogen vliegen: Wildvliegers. Duiven vooral gehouden als hobbydier.
Duiven zijn zaadeters.

bIMG 4633