a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Fazanten

Tenebrosus fazant

Tenebrosus fazant

Tenebrosus Fazant

In Engeland ontstond door kruisingen een blijvend donkere variëteit, Tenebrosus genaamd. Ze zijn vernoemd naar het gebied waar zij voorkwamen.

Ze voeden op grond van zaden, bladeren, insecten en ongewervelden, maar van nacht ze rusten in de bomen.

De hanen hebben een uit achttien pennen bestaande staart met enkele opvallend lange veren, om in de baltstijd mee te pronken. Aan de achterzijde van de kop heeft de haan twee pluimen en aan zijn poten sporen. Bij jonge hanen zijn deze klein, bij overjarige soms vervaarlijk groot. Hennen hebben de bekende, tijdens het broeden zo belangrijke, bruine schutkleur.

Gewicht van de haan tot 2 kg en van de hen tot 1,5 kg. Ze leggen olijfgroene eieren.

bIMG 4745

Mikado fazant

Mikado fazant

Mikado Fazant

Het verenkleed van de haan is zwart en blauwglanzend met een rode oogvlek. De hen is lichtbruin met donkere vlekken aan de bovenzijde en de flanken.
Het legsel bestaat uit acht tot tien gelige eieren, die in 27 dagen worden uitgebroed.
De mikadofazant komt voor in Taiwan.
Het is een vogel die leeft in berggebieden met steile hellingen, bos en dichte ondergroei op een hoogte tussen de 1800 en 3300 m boven de zeespiegel.

bIMG 4738

Lady Amherts fazant

Lady Amherts fazant

Lady Amherts Fazant

De volwassen haan is 100-120 cm lang inclusief de staart van circa 80 cm. Hij is herkenbaar aan zijn zwart en zilvergrijze kop, lange grijze staart en zijn uit rode, blauwe, gele en witte veren bestaande dekkleed. Hij kan deze "cape" oprichten om indruk te maken. De kuif is aan de voorzijde donkergroen en aan de achterzijde rood. De halskraag is wit met zwarte eindzomen.
De hen is minder opzichtig en lijkt enigszins op de hen van de fazant maar heeft geprononceerdere strepen.
In 1828 nam de vrouw van de toenmalige gouverneur van India, Lady Sarah Amherst, twee mannelijke Lady Amherstfazanten mee naar Europa. Vanwege het prachtige uiterlijk van de fazant was iedereen onder de indruk en ze werden naar de lady vernoemd.
Het oorspronkelijke leefgebied van deze Lady Amherst fazant is Zuidwest-China en Birma, waar hij leeft op rotsachtige hellingen op een hoogte van 2000-4000 meter.

Goudfazant

Goudfazant

Goudfazant

Goudfazanten leven in dicht struikgewas in afgelegen berggebieden. Kunnen goed vliegen maar verlaten zelden de grond. Bij gevaar zoekt de fel gekleurde haan snel een schuilplaats. De beschut gekleurde hennen blijven roerloos zitten. Leven in paren of kleinere groepen. Slapen s’nachts uit veiligheid in bomen. 
Nestelen op de grond. De hen broedt en valt met de schutkleuren niet op.

Pauw

Pauw

Pauw

De pauw, en met name de blauwe pauw, is een populaire parkvogel. Dit is vooral te danken aan de prachtige pauwenstaart van de mannetjes. Hiermee pronken ze om een vrouwtje te veroveren. Denk er wel aan dat de hanen ook hard schreeuwen en dat pauwen veel ruimte nodig hebben.

Pauwen behoren tot de familie der fazantachtigen (Phasianidae) in de orde hoenderachtigen.

De totale lengte van de haan varieert tussen 1,8 en 2,3 meter. Door het ontbreken van de sleep zijn de hennen aanmerkelijk kleiner, namelijk 0,9 tot 1 meter lang. Zowel de hanen als de hennen hebben een kroontje op de kop en twee witte kopstrepen, één onder en één boven het oog. In gevangen- schap kunnen pauwen 20 tot 30 jaar oud worden.

Pauwen leven van nature in kleine families bestaande uit één haan en één tot vijf hennen. Het zijn vogels die hun voedsel op de grond zoeken. ’s-morgens vroeg en ’s-avonds scharrelen ze rond en eten zaden, granen, vruchten, bessen, insecten, wormen, veel groen en soms een muisje. De nacht brengen ze graag door in een boom. Pauwen zijn erg nieuwsgierig. Ze kunnen hard rennen en goed vliegen. Pauwen ruien één keer per jaar. De rui vindt plaats aan het einde van het broedseizoen, doorgaans in juli of augustus. Bij de rui verliest de haan in twee weken tijd ook zijn hele sleep. De sleep groeit langzaam weer aan en is in februari weer op lengte.

Bosfazant

Bosfazant

Bosfazant

De Fazant behoort tot de populairste soorten kleinwild in de wereld, ze komen vooral voor in loofbossen, naaldbossen, stuiken en heideveld. Ze komen vrijwel in alle landen van Europa voor, behalve in Noorwegen en Portugal. De mannelijke en vrouwelijke Fazant zijn makkelijk te onderscheiden van elkaar.

De mannelijke Fazant heeft een roodbruin verenkleed en soms te zien met een witte halsband. Hij heeft een groene kop met een rode lel aan het oog. De vrouwelijke Fazant heeft een totale andere kleur dan de mannelijke Fazant, zij heeft een onopvallend bruin verenkleed met donkere vlekken op haar rug. Ze zijn allebei makkelijk te herkennen aan de lange staart die ze hebben. De Fazant kan ongeveer 55 tot 90 cm lang worden.

Kwartel

Kwartel

Kwartel

Kwartels behoren tot de familie der fazantachtigen (Phasianidae) in de orde hoenderachtigen (Galliformes). Het zijn de kleinste hoenderachtigen en ze worden geschaard onder de siervogels.

Kwartels zijn levendige, kleine vogels die geschikt zijn om in een groepje in een grote volière of een kwartelhok te houden.  Interessant is dat veel kwartelsoorten nog oorspronkelijk zijn in hun gedrag. Dat maakt hen soms wat schrikkerig, maar met een
rustige benadering kunnen ze vrij tam worden.
Alle kwartels leven overdag vooral op de grond tussen begroeiing. Overigens blijven ze bij dreigend gevaar zo lang mogelijk weggedoken op de grond zitten en vliegen ze pas op het laatste moment op. Aan deze late vluchtreactie hebben zij het gezegde ‘zo doof als een kwartel’ te danken, hoewel ze prima kunnen horen en ook zeer goede ogen hebben.
Kwartels zoeken op en in de grond naar voedsel en daarvoor zijn hun tenen en nagels relatief groot. Om hun veren te verzorgen nemen ze meerdere keren per dag een zandbad. Met hun scherpe en relatief sterke snavel kunnen ze allerlei soorten voedsel eten, ook plantendelen.
Kwartelhanen hebben een opvallend stemgeluid waarmee ze hun territorium verdedigen en hennen over grote afstand lokken. Kwartels nestelen op de grond; de hennen vallen door hun schutkleuren nauwelijks op als ze zitten te broeden.