a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Dieren beginnend met Q

Quessantschaap

Quessant  schaap

Het  Bretons  dwergschaap (of  Quessant ) is  het  kleinste  schapenras  ter  wereld. Hij is  vrij  zeldzaam. Wereldwijd  zijn  er  slechts  enkele  duizenden,  voornamelijk  in  Frankrijk, België  en  Nederland.
Quessant-schaapjes zjjn mooi om te zien .
De mannetjes hebben prachtige indrukwekkende hoorns. 
De dieren zijn er in drie kleuren: zwart,  bruin  en  wit. 
De  bronst  is  in  het  najaar  ( september-oktober) .
In het voorjaar (februari-maart)  worden de lammmetjes geboren.
De lammmetjes komen vrijwel altijd zonder hulp ter wereld. 
Geboorteproblemen zijn een zeldzaamheid. 
Elke ooi werpt een lam, bij hoge uitzondering een tweeling.
De lammeren zijn zeer vitaal en de ooien zijn goede moeders.