a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Dieren beginnend met B

Bennet Walliby

Bennet Walliby

De Bennett- of roodnekwallaby

De Bennett wallaby leeft in Oost Australië, Tasmanië, en Nieuw Zeeland.
Wallaby's  zijn buideldieren. De geslachtsnaam Macropodidae en de soortnaam Macropus zijn dan ook afgeleid uit het Grieks en betekenen ‘grote voet ’.
De Bennett wallaby begint pas aan het eind van de dag, in de schemer, te grazen aan de rand van het bos. Pas als het echt donker is, waagt hij zich op open veld. Hij kan gevaar goed horen en ruiken. Hij eet planten: onder andere taaie grassen, kruidachtige bladeren en bladeren.

De Bennettwallaby heeft een grijsbruine vacht, met een witte buik. De zilverkleurige staart heeft een zwarte punt, net als zijn oren, poten en snuit. Hij wordt 70 tot 105 cm lang, en heeft een staart van 60-70 cm. De achterpoten kunnen tot 20 tot 22 cm lang worden. Bij gevaar stampen ze hun voeten.
Bij Wallaby’s noemt men het mannetje ‘Buck’ of ‘Boomer’, het vrouwtje noemt men ‘Doe’ of ‘Jill’. De baby’s en de jonge dieren worden als ‘Joey’ aangeduid.
 
Kangoeroes maken knorrende, hoestende en zuigende geluiden- zij hebben namelijk geen stem. Maar de geluiden die zij wel maken, zijn merkwaardig expressief het hoesten van twee elkaar uitdagende mannen bij voorbeeld klinkt angstaanjagend, de zuiggeluiden die het mannetje maakt tegen zijn uitverkorene, schijnen haar te vermurwen en klinken zelfs voor een mens geruststellend.
Er is een geluid dat mensen die kangoeroes hebben gadegeslagen goed kennen. Dat is het gestamp van de achterpoten van de dieren voor zij verschrikt wegspringen.

Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

Eind mei zie ik een klein zwart-wit vogeltje iets kleiner dan een mus het i.v.n. nestkastje aan de grote eik naast "onze kantine'' in- en uitvliegen. We horen de jongen piepen en beide ouders hebben het erg druk met voederen. Een gast van ons park wist te vertellen dat dit de bonte vliegenvanger is. De bonte vliegenvanger is eigenlijk een holenbroeder maar als gevolg van het ophangen van nestkastjes in Nederland broedt hij uitsluitend hierin. Ze voeden zich voornamelijk met insecten. 

Brahmahoen

Brahma

Brahmahaan meerzomig patrijs De brahma is een ras dat zijn oorsprong vindt in het Brahmaputragebied. In Europa en Amerika werd dit ras verder ontwikkeld tot wat het nu is. De krielvorm heeft zijn oorsprong in Engeland. Sedert 1890 komt het in Nederland voor. De Brahma is een statig en opgericht hoen met een forse donsontwikkeling en voetbevedering. Het dier is zowel breed als diep van bouw en heeft in verhouding tot het lichaam een vrij kleine kop. Hierdoor lijkt het dier nog forser. Een Brahma is een zelfbewust dier, zonder echter wreed of vechtlustig te zijn. De verschillende kleurslagen die in Nederland erkend zijn, zijn: Berken; Buffcolumbia; Buffcolumbia blauwgetekend; (alleen bij de dwergvorm) Columbia; Columbia blauwgetekend; Columbia zwartgetekend; Meerzomig blauwpatrijs; Meerzomig patrijs; Meerzomig zilverpatrijs;

 

Bosfazant

Bosfazant

Bosfazant

De Fazant behoort tot de populairste soorten kleinwild in de wereld, ze komen vooral voor in loofbossen, naaldbossen, stuiken en heideveld. Ze komen vrijwel in alle landen van Europa voor, behalve in Noorwegen en Portugal. De mannelijke en vrouwelijke Fazant zijn makkelijk te onderscheiden van elkaar.

De mannelijke Fazant heeft een roodbruin verenkleed en soms te zien met een witte halsband. Hij heeft een groene kop met een rode lel aan het oog. De vrouwelijke Fazant heeft een totale andere kleur dan de mannelijke Fazant, zij heeft een onopvallend bruin verenkleed met donkere vlekken op haar rug. Ze zijn allebei makkelijk te herkennen aan de lange staart die ze hebben. De Fazant kan ongeveer 55 tot 90 cm lang worden.

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Na 2 weken vakantie hoor ik dat we nieuwe gasten hebben. De boerenzwaluwen zijn druk doende om een nest te metselen met vochtige aarde vestevigd met halmen en haar. Het is een halve cirkelvormige kom welke van boven open is. Ze hebben dit gebouwd in de grote stal op een stukje zachtboard dat nog aan een balk zat. Na 14 à 16 dagen worden de jongen geboren en beide ouders zwieren af en aan met voedsel dat ze vliegend met open bek vangen o.a.muggen, motten, vliegen en kevertjes. Water drinken ze door met open bek laag over het water te vliegen, en zo water te scheppen. In de herfst verzamelen ze zich in grote groepen om naar het zuiden te gaan. Meestal komen de zwaluwen na de overwinteringsperiode in Afrika weer terug naar hun oude nest.

We wachten nu tot het voorjaar 2012 welke vogels dan weer ons park uitzoeken om er hun gezinnen uit te breiden.