Het Idee...


Het moet voor ongeveer 25 jaar geleden zijn, dat ik met enkele collega kleindieren liefhebbers in het Duitse Brüggen intensief contact had, voor wat betreft het fokken van dwerghoenders en zodoende met het fenomeen “Kleintierzuchtanlage “geconfronteerd werd. Ergens, midden in het centrum van een middelgrote plaats in Duitsland stond op een plantsoen met mooie aanplanting een “Vereinslokal “ waar rondom heen exact dezelfde fokkershuisjes waren geplaatst. De helft met allemaal dezelfde buitenrennen ( volières ). De plaatselijke vereniging had hier haar onderkomen, zo werd mij verteld. Ook werden er wekelijks scholen uitgenodigd voor informatieve rondleidingen. Ook de gehandicapte en bejaarden mensen in de regio werden regelmatig in de gelegenheid gesteld om dit dierenpark te bezoeken.
Op de vraag waarom dit parkje zo is ontstaan was het antwoord van deze Duitse kleindiervrienden, omdat de meeste leden thuis niet de benodigde ruimte hadden om bijv. een kippenhok – duiventil of konijnenstal te plaatsen. Ik was enthousiast over het initiatief dat deze kleindierfokkers hebben ondernomen. Het zette mij aan het denken. Ik heb in die periode mijn ervaring en ideeën in beknopte versie op papier gezet en vervolgens ergens thuis tussen de andere paperassen gestopt. Ik dacht …misschien iets voor later.
En dat later kwam!

Aan de rand van ons dorp is door de Gemeente Beesel ruim 40 jaar geleden een hertenparkje aangelegd van ca. 1½ hectare groot. Na het plotselinge overlijden van de toenmalige beheerder dhr. De Rijck werd dit Gemeentelijk dierenparkje nog enkele jaren geëxploiteerd onder particuliere regie. Na beëindiging hiervan werd het idee het Dierenpark een andere invulling te geven, met o.a. fokkershuisjes, educatie, etc. de Gemeente voorgelegd.
Daarnaast heb ik als voorzitter van de kleindiervereniging “de Pionier “Reuver e.o. dit idee ook tijdens de ledenvergadering naar voren gebracht. Een meerderheid voelde wel iets voor mijn plan.
Nadat mijn ideeën op papier waren gezet en de Gemeente Beesel waren toegestuurd, werden de eerste gesprekken met de verantwoordelijke wethouder gevoerd.
Tijdens deze gesprekken werd al snel duidelijk dat het college van B&W enthousiast waren over het plan, doch het financiële plaatje was steeds weer een heet hangijzer.
Uiteindelijk werd een deskundige uitgenodigd voor een bezoek aan het park om ter plekke een begroting te maken over wat e.e.a. zou gaan kosten. Alle zaken werden uitvoerig op papier gezet en de begroting kwam tot stand. De verantwoordelijke wethouder – welke al veel voorwerk had verricht - moest deze begroting nog eerst ter goedkeuring aan de raadsleden voorleggen voor akkoord. Na enkele spannende weken werd mij telefonisch medegedeeld, dat de Gemeenteraad akkoord ging met de begroting. Met het begrootte bedrag konden wij akkoord gaan en gingen aan de slag.
Het bestemmingsplan ter plaatse werd door de Provincie en de Gemeente gewijzigd, zodat in het parkje gebouwen geplaatst konden worden en er verharde paden en afrastering konden worden aangelegd.

Nadat door mij hiervoor de benodigde vergunningen waren aangevraagd en deze werden verleend kon vanaf 1 november 2007 met leden van onze vereniging - aangevuld met een groot aantal vrijwilligers met bulldozers en tractoren - gestart worden met het herinrichten van het perceel.
Door de vele zelfwerkzaamheden konden op het beschikbare budget kosten gespaard worden, deze besparingen werden gereserveerd voor de later te bouwen fokkershuisjes.
Daarnaast werden diverse bedrijven te benaderd om materialen te sponsoren. De medewerking van diverse bedrijven was geweldig, wat resulteerde in fikse besparingen op het budget. Zo kon de infrastructuur op het park aanzienlijk verbeterd worden met in totaal ca. 150 m2 klinker bestrating, beplanting voor het park, werd het geheel geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid met gras en konden afrasteringen geplaats worden om het geheel in sectoren in te delen.
Het 40 jaar oude nachtverblijf en de vijver werden opgeknapt.
Nogmaals ….Al deze werkzaamheden werden door zelfwerkzaamheid en met gratis medewerking van plaatselijke bedrijven afgerond.
Intussen zijn er al acht fokkershuisjes geplaatst.

De naam “Het DierenRijck “ is ontstaan ter nagedachtenis van de heer Jeu de Rijck de eerste beheerder van dit park.
Op 4 oktober 2008 ( Werelddierendag ) is het park – onder grote belangstelling van ca. 400 genodigden en bezoekers, - officieel door wethouder Dhr. J.Smolenaars van de Gemeente Beesel heropent. Het was een groot succes.
Inmiddels wordt het dierenpark wekelijks bezocht door leerlingen van de plaatselijke basisschool en het voortgezet middelbaar onderwijs. Ook de gehandicapte medemens, bewoners van PSW Reuver en uit de regio , bezoeken wekelijks het park.
Het park in de huidige opzet is een verrijking voor omwonenden en omgeving en wordt dagelijks bezocht door vele belangstellenden.
Dat het park uniek in zijn opzet is, blijkt uit het feit dat er regelmatig bezoeken worden afgelegd door collega kleindieren verenigingen uit het hele land!

Het Dierenpark is eigendom van de Gemeente Beesel

Huub Lenssen, Beheerder “Het DierenRijck “