Educatie op het DierenRijck

Wat wij zien is dat ons Dierenpark, naast de verzorging van onze dierenpopulatie, door de ontwikkelingen meer een educatieve functie gaat vervullen.
Ook zien wij dat er zeer regelmatig leerlingen van het basisonderwijs als ook het voortgezet middelbaar onderwijs regulier ons park bezoeken en zich op bescheiden wijze, maar met enthousiasme het directe contact met het dier zoeken.
Ook de bewoners van PSW, (jonge) volwassenen geestelijke gehandicapte medeburgers bezoeken wekelijks ons park, en worden onder deskundige begeleiding in contact gebracht met de dieren.
 Een ontwikkeling die wij gaarne ondersteunen en stimuleren.
Dagelijks worden door onze deskundige vrijwilligers de bezoekers geïnformeerd over het wel en wee van onze dieren.
Dit heeft er toe geleid dat wij de noodzakelijke infrastructuur hebben aangepast, o.a. door aanleg van (rolstoelvriendelijke)toegangs paden, een terras met tafels en zitbanken waar de leerlingen van de plaatselijke scholen hun aantekeningen kunnen maken.
De primaire basisvoorzieningen o.a. een toilet zijn aanwezig.

Er is in samenwerking met onze Gemeente en het IVN een leerpad ontwikkeld, waarbij ook het DierenRijck een belangrijke schakel in vervult. Een uniek gegeven is dat direct tegenover het DierenRijck de oudste verdedigingsschans van Nederland ligt. Maar ook het aangrenzende gebied Leewen de Weerd in de maasvallei herbergt vele historische waarden.

De mogelijkheden die het Dierenpark kan bieden hebben uiteraard betrekking op het dier maar ook op de flora.
Denk hierbij aan o.a. broedprocessen van de klein dieren pluimvee, het lammeren van de schapen, geiten, damherten, konijnen, en hun draag- en zoogperiode. Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer bewoners van het park waar de leerlingen mee in contact komen en hun gedrag van dichtbij kunnen waarnemen.

Met vriendelijke groet,
De beheerder en vrijwilligers van het DierenRijck,