Friese Hoen

Deze enkelkammige hoenders werden aanvankelijk ‘Friese Pellen’ genoemd.
Deze naam hadden zij te danken aan hun ‘peltekening’.
Bij de Friese hoenders is de peltekening ovaalvormig, zoals bij een tarwekorrel.(In het fries worden ze ‘weiten hintsjes’genoemd (Weit is het fries voor tarwe).
Het Friese hoen kent verschillende kleurslagen:Goudpel, zilverpel, roodpel,citroenpel,geel-witpel,roodbont in de pellen en zwart,wit,blauw, koekoek, zwartbont en zandgeel.
Het Friese hoen is relatief klein en legt met weinig voer veel eieren. In de dertiger jaren van de 20ste eeuw stond het Friese hoen bekend als ‘de legkip van ’t noorden’. Ze zijn daarbij sober en gehard en bezitten een grote weerstand tegen allerlei ziekten.